Beleid Corona

Het zijn spannende en onzekere tijden, mogelijk ook voor jou, en het zal je niet ontgaan zijn dat de COVID-19 (Corona) onze normale gang van zaken in Nederland heeft beïnvloed. De berichten rondom het coronavirus en de daaruit volgende maatregelen volgen elkaar snel op. In deze mail willen wij je laten weten hoe we op dit moment omgaan met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Wij willen graag voor jou beschikbaar blijven en werken, zolang we gezond zijn en geen klachten hebben, door.

 

Om jullie en onze veiligheid te waarborgen hebben wij de volgende hygiëne maatregelen genomen:

Wij geven geen hand bij binnenkomst en vertrek.

Wij zullen altijd 1,5 meter afstand houden. 

De deurklinken, trapleuning en andere oppervlaktes worden tussen elke sessie schoongemaakt.

Wij vragen je om zelf eigen gebruikte zakdoeken/tissues weg te gooien.

Wij hebben papieren handdoeken aangeschaft voor in de wc. 

 

Wij vragen het volgende aan jou:

Ben jij of iemand in je directe omgeving, onlangs in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met iemand die besmet is met het corona-virus of, dan vragen wij je vriendelijk gedurende de incubatietijd (10 dagen) niet naar de praktijk te komen. We volgen hierin de adviezen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken en het RIVM. 

 

Ga bij jezelf te rade

Heb je op dit moment (milde) gezondheidsklachten (zoals verkouden, hoesten en/of keelpijn) of heb jij of een van je huisgenoten koorts en/of last van benauwdheid? 

Zo ja, dan willen we je vragen niet naar de praktijk te komen en vervangen we het geplande consult graag door een videogesprek of telefonisch consult.

Zo nee, dan ben je van harte welkom!

 

Mocht je het toch fijner vinden om thuis te blijven, dan vervangen we het geplande consult door een videogesprek of telefonisch consult. Soms is dit een optie bij mensen die een te grote reisafstand hebben of in het buitenland zitten en het heeft vergelijkbare resultaten met een persoonlijk consult. 

 

Wanneer wij niets van je vernemen, dan gaat het geplande consult door, anders horen wij graag en tijdig of/dat je het consult wilt omzetten naar een videogesprek of telefonisch consult. Mocht ik (als behandelend counselor en therapeut) zelf klachten hebben of mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, die gevolgen hebben voor jou of voor jouw afspraken met mij, dan laat ik je dat z.s.m. weten.

 

We vertrouwen erop dat we je bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog aanvullende vragen/opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.