Themadagen

Wij verzorgen ervaringsgerichte themadagen en workshops. Ervaringsgericht wil zeggen dat de deelnemers actief meedoen op deze dag. Theorie rondom een thema wordt afgewisseld met oefeningen. 

Themadag grenzen | 28 maart 2020